Detta är ett demoprov för serveringstillstånd

 0%
1. Får en person som är 15 år vara gäst på en pub?
2. Finns det något krav vad gäller mat vid servering till slutet sällskap?
3. Vad menas med en alkoholdryck?
4. Får man servera alkoholdrycker på en uteservering trots att det inte finns någon serveringsansvarig på plats?
5. Vilken myndighet är högsta nationella tillsynsmyndighet enligt alkohollagen?
6. Öl som har en volymprocent som överstiger 3,5 volymprocent betecknas som:
7. Vilka påståenden är riktiga?
(Flera alternativ är rätt)