Grattis - du har genomfört testet:  %%QUIZ_NAME%%.

Du svarade rätt på %%SCORE%% av %%TOTAL%% frågor.

Du fick %%POINTS%% poäng av %%MAX-POINTS%% möjliga.

1. Vad menas med en alkoholdryck?

Poäng för det rätta svaret 1

Question 1 of 7

2. Öl som har en volymprocent som överstiger 3,5 volymprocent betecknas som

Poäng för det rätta svaret 1

Question 2 of 7

3. Finns det något krav vad gäller mat vid servering till slutet sällskap?

Poäng för det rätta svaret 1

Question 3 of 7

4. Vilka påståenden är riktiga? (Flera alternativ är rätt)

Poäng för det rätta svaret 1

Question 4 of 7

5. Får en person som är 15 år vara gäst på en pub?

Poäng för det rätta svaret 1

Question 5 of 7

6. Får man servera alkoholdrycker på en uteservering trots att det inte finns någon serveringsansvarig på plats?

Poäng för det rätta svaret 1

Question 6 of 7

7. Vilken myndighet är högsta nationella tillsynsmyndighet enligt alkohollagen?

Poäng för det rätta svaret 1

Question 7 of 7