Ja. Eftersom vår hemsida är responsiv kan du logga in på mobilen och göra utbildningen.