Vi har ca 200 frågor. Dessa frågor är vad du behöver lära dig för att vara säker på att klara kommunens prov.

På provtillfället hos kommunen får du 60 frågor som är slumpvis utvalda av ca 200 frågor.