Det är i huvudsak två avgifter att hålla reda på:

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på serverinsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av tillståndsbevis.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgifterna täcker tillståndsenhetens arbete med tillsyn och inspektion. Tillsynen kan lite grovt delas upp i tre delar, förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Årligen betalar du med stadigvarande serveringstillstånd en tillsynsavgift. Avgiften baseras på omsättningen du hade föregående år, restaurangens serveringstider samt en fast avgift.