Alkoholservering till slutet sällskap

Ett slutet sällskap innebär att:

 • Medlemmarna är kända innan arrangemanget. Om någon okänd kan lösa medlemskap i entrén är det inte fråga om ett slutet sällskap.
 • Det ska finnas ett gemensamt intresse eller ett annat innehållsmässigt samband mellan medlemmarna.
 • Det kan inte vara en regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför utfärdas för max 12 tillfällen/år.

Servering medges under normaltid kl 11.00 – 01.00 och som längst till kl 03.00.

När krävs inte tillstånd?

Vid en privat fest får du servera alkoholdrycker utan serveringstillstånd om följande är uppfyllt:

 • Serveringen är utan vinstintresse.
 • I lokalen bedrivs det ingen yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.
 • Vid enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
 • Utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av drycker

Ansökan och tillstånd

Du kan ansöka om alkoholservering via din hemkommuns e-tjänst. Du kan även ansöka om alkoholservering till slutet sällskap genom att fylla blanketter. Exempel på blanketter finner du nedan:

Blanketterna kan fyllas i på datorn innan du skriver under och skickar in dem. Skicka in till socialförvaltningen Prövningsavgiften är:

 • Tillfälligt tillstånd: 500 kr per tillfälle
 • Stadigvarande tillstånd: 8 000 kr

Föreningar

Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra samt ha antagit stadgar. Föreningen ska ha visat sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet och att verksamheten blir eller är bestående. Till ansökan ska, vid årets första ansökan, bifogas:

 • Stadgar
 • Senaste verksamhetsberättelse
 • Protokoll som utvisat styrelses sammansättning och vem tecknar firman samt personnummer på samtliga personer som ingår i styrelsen
 • Årets verksamhetsplan
 • Meny
 • Beskrivning av evenemanget
 • Avtal om markupplåtelse/nyttjanderättsavtal/hyresavtal
 • Beslut om godkänd livsmedelshantering
 • Intyg om godkänt kunskapsprov

Företagare

Företagare ska till ansökan bifoga:

 • Registreringsbevis från PRV
 • Intyg om godkänt kunskapsprov
 • Samt övriga uppgifter enligt ovanstående lista från med ”meny”

Eventuellt kan ytterligare komplettering begäras.

Ansvar

Även vid servering av alkohol i slutet sällskap har arrangören av festen ansvar för att alkohollagen följs. Man får inte servera alkohol till:

 • Personer under 18 år
 • Personer som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel

Den som säljer alkoholdrycker utan att ha serveringstillstånd när sådant krävs enligt alkohollagen gör sig skyldig till olovlig försäljning av alkoholdrycker och kan dömas till böter eller fängelse i högst två år.