Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsblanketter och övriga anvisningar hittar du på de flesta kommuners hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift som varierar från kommun till kommun. Om du skulle få avslag på din ansökan får du inte tillbaka din ansökningsavgift. För att få stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du uppfylla vissa krav. Du måste vara personligt och ekonomiskt lämplig. Du måste även avlägga ett prov hos kommunen med godkänt resultat.