• Du får inte vara straffad för något allvarligare brott de senaste tre åren.
  • Du måste visa att du har kunskaper om alkohollagen. Kommunen kan kräva att du gör ett prov som visar att du har kunskaper om alkohollagen. Om det är ett bolag som söker måste hälften av bolagsmännen visa sådana kunskaper.
  • Du måste ha fyllt 20 år.