• Restaurangen ska ha ett eget kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas. Jämför skillnaden med den tidigare bestämmelsen i 7 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738) där det av förarbetena bland annat framgår att det ska finnas ett välutrustat restaurangkök för allsidig matlagning (proposition 1994/95:89, s. 104). Kravet på eget kök gäller även för cateringverksamhet.
  • Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen.
  • Ny matlagningsteknik, såsom exempelvis sous-vide-teknik, utgör i sig inte något hinder, men utrustningen måste hålla en viss standard, till exempel ska fortfarande inte vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn anses vara tillräcklig utrustning. Detta krav gäller även för cateringverksamhet.