• Ditt företag måste vara registrerat hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.
  • Du får inte ha några allvarligare ekonomiska anmärkningar, t.ex. konkurs eller betalningsanmärkningar.
  • Du måste kunna visa hur du finansierat inköpet av restaurangen.

Även om du och ditt företag uppfyller alla lämplighetskrav kan kommunen ändå säga nej till din ansökan.

Om kommunen bedömer att alkoholserveringen på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Med detta menas att kommunen till exempel kan neka serveringstillstånd om man tror att serveringen kan ge upphov till störningar för omgivningen, dra till sig mycket ungdomar eller ligger i ett restaurangtätt område. Vad som definieras som olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa ska framgå av kommunens alkoholpolitiska riktlinjer. Riktlinjerna ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Om de inte gör det så kan du kontakta kommunens alkoholhandläggare. Ett gott råd är att om du har för avsikt att etablera dig i en för dig ny kommun så ta alltid först reda på vad som står i kommunens alkoholpolitiska riktlinjer. Försök att få ansökan så komplett som möjligt när du lämnar in den till kommunen. Ju mer komplett ansökan är vid ansökningstillfället ju kortare blir kommunens handläggningstid. Normal handläggningstid i de flesta kommuner är mellan två till tre månader. Enligt lag får handläggningstiden inte var längre än fyra månader från det att ansökan är komplett.