Här kan du beställa din egenkontrollpärm

Du som innehavare av ett serveringstillstånd är skyldig att ha en egenkontrollpärm. Denna ska kunna visas upp vid en tillsyn. Vår pärm innehåller alla de mallar du behöver för att du ska vara säker på att du följer alla aktuella regler i Sverige. Den är fylld med de mallar du behöver för att ha en bra överblick över dina rutiner.

Pris 2800 kr.