Nedan följer exempel ifrån Stockholms kommun:

Fast avgift

Den fasta avgiften är lika för servering till allmänheten och till slutna sällskap. För trafikservering utgår en avgift per bolag och en avgift per trafikerad linje.

Fast årlig avgift för för stadigvarande tillstånd
• Alkoholservering till allmänheten 2 000 kr /tillstånd
• Alkoholservering till slutet sällskap 2 000 kr /tillstånd
• Trafikservering kostnad per bolag 2 000 kr /bolag
   samt trafikservering per linje  1 000 kr /linje

Rörlig avgift – baserad på serveringstiden

Tillstånd med serveringstid efter klockan 01:00 omfattas av den rörliga avgiften. Restauranger med utökad serveringstid en eller flera dagar i veckan omfattas således. Även restauranger med prövotid avseende utökad serveringstid omfattas av avgiften.

Serveringstid till och med kl 01:00 0 kr
Serveringstid mellan kl 01:01-02:00 2 000 kr
Serveringstid mellan kl 02:01-03:00 4 000 kr
Serveringstid mellan kl 03:01-04:00 8 000 kr
Serveringstid efter kl 04:00 10 000 kr

Rörlig avgift – baserad på omsättningen

Den rörliga avgiften grundas på restaurangens omsättning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker under föregående år som redovisas i restaurangrapporten. För nyetablerade tillstånd under året baseras avgiften på redovisade uppgifter i Anmälan om uppskattad försäljning.

Årsomsättning i kronor Rörlig avgift
0 – 100 000 1 000 kr
100 001 – 500 000 2 000 kr
500 001 – 1 000 000 4 000 kr
1 000 001 – 2 000 000 6 000 kr
2 000 001 – 5 000 000 9 000 kr
5 000 001 – 10 000 000 11 000 kr
10 000 001 – 15 000 000 15 000 kr
15 000 001 – 18 000 kr