Vad kostar det att söka tillstånd?

Det är i huvudsak två avgifter att hålla reda på: Ansökningsavgift Ansökningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på serverinsstället, beredning [...]

Vilka regler gäller för matutbudet?

Tillståndshavaren ska kunna tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Enbart sallader [...]

Vilka regler gäller för köket?

Restaurangen ska ha ett eget kök som möjliggör att ett varierat utbud av maträtter kan tillhandahållas. Jämför skillnaden med den tidigare bestämmelsen i 7 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738) [...]

Vilka regler gäller för serveringslokalen?

Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar, vilket är grundläggande för alla typer av serveringstillstånd enligt 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622) och regeringens proposition 1994/95:89, [...]

Vilka är de grundläggande kraven för restaurangverksamhet?

En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004. Det innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom [...]

Vilka handlingar ska bifogas vid ansökan om stadigvarande servering?

Anmälan om serveringsansvarig personal Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal Hyreskontrakt Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer. Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman. Uppgift om ägarförhållanden Uppgift [...]

Vad menas med ekonomisk lämplighet?

Ditt företag måste vara registrerat hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Du får inte ha några allvarligare ekonomiska anmärkningar, t.ex. konkurs eller betalningsanmärkningar. Du måste kunna visa hur [...]

Vad menas med personlig lämplighet?

Du får inte vara straffad för något allvarligare brott de senaste tre åren. Du måste visa att du har kunskaper om alkohollagen. Kommunen kan kräva att du gör ett [...]

Hur söker man serveringstillstånd?

Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsblanketter och övriga anvisningar hittar du på de flesta kommuners hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift som varierar från [...]

Titel

Till toppen